فراخوان های پذیرش دانشجو بدون آزمون(استعداد درخشان)

اعلام اسامی دعوت‌شدگان به مرحله مصاحبه دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ - دانشگاه علامه طباطبائی

اعلام اسامی دعوت‌شدگان به مرحله مصاحبه دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ - دانشگاه علامه طباطبائی

دفتر استعداد درخشان دانشگاه ضمن عرض تبریک به داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه جهت ورود به مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه علامه طباطبائی، اسامی افرادی که در مرحله اول (پایش اطلاعات آموزشی و پژوهشی) مورد تایید بوده و به مرحله مصاحبه راه پیدا کرده‌اند را اعلام کرد.

ادامه مطلب