معرفی گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان

 رئیس گروه استعداد درخشان، آقای بابک یاری

شماره تماس: 48392266


کارشناس گروه جذب و هدایت تحصیلی:سرکار خانم صادقی شماره تماس 48392303

 

شرح وظایف گروه استعدادهای درخشان

 • شناسایی دانشجویانی که در رشته های مختلف علمی می توانند از آیین نامه های و دستورالعمل های مربوط به استعدادها ی درخشان استفاده کنند .
 • افزایش سطح علمی این دانشجویان از طریق فراهم آوردن وسایل و امکانات لازم برای شرکت در کلاسهای فوق برنامه
 • اقدام و پیگیری و شفاف سازی بخشنامه ها و آیین نامه ها یمربوط به این دانشجویان
 • برنامه ریزی و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات استعدادها ی درخشان و ارائه گزارش مالی به مراجع ذیصلاح
 • پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعدادها ی درخشان
 • تهیه و تنظیم فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعداد درخشان در رشته ها ی مختلف
 • پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه استعدادها ی درخشان با هماهنگی اداره خدمات آموزشی دانشگاه
 • پذیرش دانشجوی بورس بنیاد ملی نخبگان و انجام مقدمات لازم برای مصاحبه علمی توسط گرو ه های آموزشی ذیربط
 • ساماندهی وضعیت دانشجویان ادامه تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی با هماهنگی وزارت علوم
 • برنامه ریزی برای تقدیر و تشویق دانشجویان المپیادی و رتبه برتر آزمون سراسری هر سال
 • همکاری با اداره رفاه دانشجویان معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص معرفی دانشجویان استعداد درخشان برای دریافت وامهای ضروری.
 • تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی دانشجویان استعدادهای درخشان
 • معرفی دانش آموختگان استعداد درخشان دانشگاه به سازمانها و ارگانهای مختلف برای جذب استخدام
 • ثبت اطلاعات پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور
 • شرکت در جلسات راهبردی پذیرش و جایابی دانشجویان استعداد درخشان برای ورود بدون آزمون به مقاطع بالاتر
 • برنامه ریزی های لازم برای هزینه کرد بودجه استعدادهای درخشان و بودجه بنیاد ملی نخبگان و ارائه گزارش مالی به وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان
 • انجام مکاتبات لازم با هیات مرکزی گزینش دانشجوی برای تایید صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری
 • برنامه ریزی لازم برای شرکت نخبگان دانشگاه در آزمون های المپیاد کشوری و تامین هزینه های آن و معرفی آنها به مراجع ذیصلاح
 • هماهنگی با مرکز المپیاد و جشنواره های و مسابقات ملی و بین المللی برای پذیرش و جذب دانشجویان نخبه
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق