فراخوان های پذیرش دانشجو بدون آزمون(استعداد درخشان)

درباره گروه جذب و هدایت استعداد های درخشان

شرح وظایف گروه استعدادهای درخشان

 • شناسایی دانشجویانی که در رشته های مختلف علمی می توانند از آیین نامه های و دستورالعمل های مربوط به استعدادها ی درخشان استفاده کنند .
 • افزایش سطح علمی این دانشجویان از طریق فراهم آوردن وسایل و امکانات لازم برای شرکت در کلاسهای فوق برنامه
 • اقدام و پیگیری و شفاف سازی بخشنامه ها و آیین نامه ها یمربوط به این دانشجویان
 • برنامه ریزی و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات استعدادها ی درخشان و ارائه گزارش مالی به مراجع ذیصلاح
 • پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعدادها ی درخشان
 • تهیه و تنظیم فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعداد درخشان در رشته ها ی مختلف
 • پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه استعدادها ی درخشان با هماهنگی اداره خدمات آموزشی دانشگاه
 • پذیرش دانشجوی بورس بنیاد ملی نخبگان و انجام مقدمات لازم برای مصاحبه علمی توسط گرو ه های آموزشی ذیربط
 • ساماندهی وضعیت دانشجویان ادامه تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی با هماهنگی وزارت علوم
 • برنامه ریزی برای تقدیر و تشویق دانشجویان المپیادی و رتبه برتر آزمون سراسری هر سال
 • همکاری با اداره رفاه دانشجویان معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص معرفی دانشجویان استعداد درخشان برای دریافت وامهای ضروری.
 • تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی دانشجویان استعدادهای درخشان
 • معرفی دانش آموختگان استعداد درخشان دانشگاه به سازمانها و ارگانهای مختلف برای جذب استخدام
 • ثبت اطلاعات پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور
 • شرکت در جلسات راهبردی پذیرش و جایابی دانشجویان استعداد درخشان برای ورود بدون آزمون به مقاطع بالاتر
login