اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان مبنی بر پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

۱۵ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۸ کد : ۱۵۲۴۱ اخبار و رویدادها اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۷۷
اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان مبنی بر پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در خصوص شروع فرایند ثبت درخواست بهره مندی از پشتیبانی در سامانه سینا
اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان مبنی بر پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

( ۸ )

نظر شما :